Majutus
Esimeses etapis valmis 2017a sportlasmajutushoone 150 kohaga. Hoones on kahekohalised treenerite (juhendajate) toad ja neljakohalised naridega toad sportlastele.

Järgnevates etappides laiendatakse ning renoveeritakse olemasolev Kääriku hotell ning rajatakse uued võistkonnamajad.